Dostęp do informacji publicznej - Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach

Biuletyn Informacji Publicznej

Dostęp do informacji publicznej

Informacja publiczna niepublikowana na podmiotowej stronie Biuletynu Informacji Publicznej KWP w Łodzi, może być udostępniona na wniosek, zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112.1198) – art. 10 pkt 1.

  

Osoby, które chcą uzyskać informację z zakresu działania KPP w Brzezinach, proszone
są o wypełnienie wniosku o udostępnienie informacji publicznej umieszczonego w załączniku.

 

 

 

Wypełniony wniosek należy przesłać:

na adres poczty elektronicznej: komendant@brzeziny.ld.policja.gov.pl 

lub listownie na adres:

    Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach
    ul. Konstytucji 3-go Maja 5
    95-060 Brzeziny

Pliki do pobrania

Metryczka

Data publikacji : 17.11.2011
Data modyfikacji : 16.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Chmiel
do góry