Elektroniczna skrzynka podawcza - Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna skrzynka podawcza


Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach posiada Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP. Umożliwia ona przyjmowanie i obsługę dokumentów elektronicznych podpisanych kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Należy pamiętać, że w celu złożenia wniosku do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

1) Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach:
•    Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza lub dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie ePUAP.
•    Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres komendant@brzeziny.ld.policja.gov.pl. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru. Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
•    Złożenie dokumentów w godzinach 8.00-16.00 w Punkcie Obsługi Interesanta KPP Brzeziny przy ul. Konstytucji 3 Maja 5 w Brzezinach na następujących nośnikach danych:
a)    Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
b)    Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.
 
2) Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Komendy Powiatowej Policji w Brzezinach
•    Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym
•    Akceptowalne formaty załączników to:
a)    DOC, RTF
b)    ODS, ODT
c)    XLS
d)    CSV
e)    TXT
f)     JPG
g)    PDF
h)    ZIP
•    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3MB.
•    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone

Obsługa dostarczonych drogą elektroniczną dokumentów odbywa się w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinacjh od 8:00 do 16:00

Metryczka

Data publikacji : 22.09.2015
Data modyfikacji : 16.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Mariusz Chmiel
Osoba udostępniająca informację:
Mariusz Chmiel
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Chmiel
do góry