Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

 

                                                       STRUKTURA KPP

 

 
TELEFON
FAX
Sekretariat KPP
47 842 63 33
46 874-22-19
Oficer dyżurny KPP

 47 842 63 30

47 842 63 48
Jednoosobowe Stanowisko ds Prasowo -
Informacyjnych
47 842 63 29
 
Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego

 47 842 63 35

47 842 63 55
47 842 63 58
Wydział Kryminalny
47 842 63 14
47 842 63 44
47 842 63 56
Zespół
ds Kadr i Szkolenia
47 842 63 12
 
Zespół ds OIN
47 842 63 47
 
Zespół Ewidencji, Rozliczeń
i Zaopatrzenia
47 842 63 50
47 842 63 46
 
Zespół ds Informatyki
47 842 63 32

 

Metryczka

Data publikacji : 13.10.2011
Data modyfikacji : 01.07.2023
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Brzezinach
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Uzupelnij dane
Osoba udostępniająca informację:
Uzupelnij dane
Osoba modyfikująca informację:
Mariusz Chmiel
do góry